Historia powstania firmy:

HISTORIA FIRMY

Właściciel firmy- Zygmunt Ławrynowicz – po ukończeniu wydziału mechanicznego Politechniki Wrocławskiej i wiertnictwa w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. przez 26 lat pracował w Zakładzie Robót Wiertniczych i Górniczych w Warszawie na stanowisku kierownika wierceń a potem głównego inżyniera ds. wierceń.

W latach 1976-80 kierował kontraktem wykonującym studnie głębinowe w Kuwejcie. To był pierwszy wyjazd, dzięki któremu zdobył doświadczenie w wierceniu studni podwójnych tj. wierconych średnicą 635mm do głębokości 200m i z filtrem o średnicy 405mm typu Johnson. Dalsze wiercenie w wapieniach do głębokości 430 m prowadzone było w rurach osłaniających filtry Johnsona. W sumie wykonano 68 studni.

W latach 1989-91 ponownie wyjechał do Kuwejtu. W tym czasie wykonano ponad 200 studni głębinowych o głębokości do 200m z filtrem Johnsona o średnicy 405mm. Oba te wyjazdy pozwoliły zdobyć bardzo bogate doświadczenie, które zaowocowało także wieloma nowatorskimi metodami prowadzenia prac studziennych.

Dlatego też po powrocie do Polski postanowił wykorzystać doświadczenia zdobyte za granicą już we własnej firmie. Przez ponad 23 lat działalności wykonał ponad 100 studni głębinowych, 40 renowacji,studziennych 4 stacje uzdatniania wody oligoceńskiej oraz ich konserwacji.


Zdjęcia wykonano podczas kontratu wiertniczego w Kuwejcie

(c) All rights reserved, design by Vegasoft